Påminnelse: Årsmøte 19. februar kl 19.00

Vi minner om årsmøtet for Nordvegen Golfklubb som avholdes i klubbens lokaler mandag 19/2-2018 kl 19.00.

Her finner du dokumentene til årsmøtet.

Etter at årsmøtet er avsluttet blir det medlemsmøte med premieutdeling for 2017-sesongen.
Ryktene forteller at det også blir servert kaffe og noe å bite i.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen og håper på god oppslutning!

Drenering på back-9

Dreneringsarbeidet på back-9 er nå i gang. Hull 11 og 12 er prioritert først. I tillegg til grøfting blir eksisterende dreneringsrør rensket ved høytrykksspyling.
Frostperioden vi nå er inne i gjør at maskinene endelig kan kjøres ut på banen uten å gjøre for stor skade.

Innkalling til årsmøte i Nordvegen Golfklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordvegen Golfklubb.
Årsmøtet avholdes den 19.02.18 kl 19:00 på Klubbhuset, Hauskevågvegen 4.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 04.02.18 til Epost:
formann@nordvegengolf.no .
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke
før årsmøtet på klubbhuset / Klubbens hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Spill på to 18-hullsbaner til prisen av en

Sveio Golfpark har i dag inngått driftsavtale med Nordvegen Golfklubb om drift av Nordvegen Golfbane. Avtalen innebærer at Sveio Golfpark nå vil stå for drift av begge 18-hullsbanene som finnes mellom Bergen og Stavanger og at alle hovedmedlemmer i Haugaland Golfklubb og Nordvegen Golfklubb vil ha fri spillerett på begge banene.

Nordvegen Golfklubb fortsetter som før som klubben for medlemmene, men det er Sveio Golfpark som vil stå for daglig drift og vedlikehold på Nordvegen Golfbane.

-Vi er overbevist om at denne avtalen vil bidra til god kvalitet i driften av Nordvegen Golfbane og våre medlemmer setter stor pris på denne løsningen, seier formann Arve Osnes i Nordvegen Golfklubb.

– Samarbeidet med Nordvegen Golfklubb åpner for synergier som vil gi bedre tilbud både til medlemmer, sponsorar og gjestespillere, sier Gavin Hinds, Pro og dagleg leder i Sveio Golfpark. Hovedmedlemmene i begge klubbene

Dugnad lørdag 20. januar kl 10.00

Det blir dugnad på lørdag der opprydding rundt den gamle drivingrangen står på programmet. Det blir kjørt fram en stor tilhenger/kontainer som skal fylles opp med rusk og rask. Vi håper at det stiller en god gjeng, og da går jobben raskere.

Medlemsmøte på klubbhuset tirsdag 16. januar kl 19.00

Hovedtema blir planer for samarbeid mellom Nordvegen Golfklubb og Sveio Golfpark for drift og vedlikehold av banen.
Styret i Nordvegen Golfklubb og Gavin Hinds fra Sveio Golfpark informerer om status og hva det innebærer for medlemmene og Nordvegen Golfbane.
Velkommen!