Category Archives: Klubben

Påminnelse: Årsmøte 19. februar kl 19.00

Vi minner om årsmøtet for Nordvegen Golfklubb som avholdes i klubbens lokaler mandag 19/2-2018 kl 19.00.

Her finner du dokumentene til årsmøtet.

Etter at årsmøtet er avsluttet blir det medlemsmøte med premieutdeling for 2017-sesongen.
Ryktene forteller at det også blir servert kaffe og noe å bite i.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen og håper på god oppslutning!

Innkalling til årsmøte i Nordvegen Golfklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordvegen Golfklubb.
Årsmøtet avholdes den 19.02.18 kl 19:00 på Klubbhuset, Hauskevågvegen 4.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 04.02.18 til Epost:
formann@nordvegengolf.no .
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke
før årsmøtet på klubbhuset / Klubbens hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Dugnad lørdag 20. januar kl 10.00

Det blir dugnad på lørdag der opprydding rundt den gamle drivingrangen står på programmet. Det blir kjørt fram en stor tilhenger/kontainer som skal fylles opp med rusk og rask. Vi håper at det stiller en god gjeng, og da går jobben raskere.

Medlemsmøte på klubbhuset tirsdag 16. januar kl 19.00

Hovedtema blir planer for samarbeid mellom Nordvegen Golfklubb og Sveio Golfpark for drift og vedlikehold av banen.
Styret i Nordvegen Golfklubb og Gavin Hinds fra Sveio Golfpark informerer om status og hva det innebærer for medlemmene og Nordvegen Golfbane.
Velkommen!

Nordvegen Golfklubb overtar Nordvegen Golfbane

I dag har Nordvegen Golfklubb signert avtaler med Nordvegen Golfbane, grunneiere og andre berørte parter for å overta drift av 18-hullsbanen på Torvastad fra 2018. Det har i hele høst foregått samtaler og forhandlinger for å finne fram til avtaler og i dag ble altså det hele underskrevet.

For Nordvegen Golfklubb innebærer avtalene en vesentlig utvidelse av virksomheten. Samtidig er avtalene utformet slik at det er stor optimisme for klubbens framtidige drift i forhandlingsutvalget, som har bestått av formann Arve Osnes, økonomileder Knut Arvid Hagenberg og John Sigurd Kvåle. Bildet viser Tore Hausken (til høyre) fra baneselskapet som nå overlater banen til Nordvegen Golfklubb v/Arve Osnes.  

Søndag blir det julegrøt på klubbhuset

Enten det blir noe av den siste runden av Advent Tour eller ikke, blir det julegrøt på klubbhuset på søndag.
Dersom mesteparten av snøen regner bort blir det turnering kl. 11 og grøtservering fra i halv-ett / ett-tiden.
Dersom det ikke er føre for å spille golf blir det grøtservering fra kl. 12.
For å få en oversikt over hvor mye grøt vi må handle inn ber vi om at alle melder seg på i Golfbox. Der vil det komme opp spørsmål om man skal spille eller spise eller begge deler.
Turneringen koster kr. 50,- og grøten spanderer klubben.
Det vil også bli en liten orientering fra styret under grøtserveringen.
VEL MØTT!