Category Archives: Nyheter

Drenering på back-9

Dreneringsarbeidet på back-9 er nå i gang. Hull 11 og 12 er prioritert først. I tillegg til grøfting blir eksisterende dreneringsrør rensket ved høytrykksspyling.
Frostperioden vi nå er inne i gjør at maskinene endelig kan kjøres ut på banen uten å gjøre for stor skade.

Spill på to 18-hullsbaner til prisen av en

Sveio Golfpark har i dag inngått driftsavtale med Nordvegen Golfklubb om drift av Nordvegen Golfbane. Avtalen innebærer at Sveio Golfpark nå vil stå for drift av begge 18-hullsbanene som finnes mellom Bergen og Stavanger og at alle hovedmedlemmer i Haugaland Golfklubb og Nordvegen Golfklubb vil ha fri spillerett på begge banene.

Nordvegen Golfklubb fortsetter som før som klubben for medlemmene, men det er Sveio Golfpark som vil stå for daglig drift og vedlikehold på Nordvegen Golfbane.

-Vi er overbevist om at denne avtalen vil bidra til god kvalitet i driften av Nordvegen Golfbane og våre medlemmer setter stor pris på denne løsningen, seier formann Arve Osnes i Nordvegen Golfklubb.

– Samarbeidet med Nordvegen Golfklubb åpner for synergier som vil gi bedre tilbud både til medlemmer, sponsorar og gjestespillere, sier Gavin Hinds, Pro og dagleg leder i Sveio Golfpark. Hovedmedlemmene i begge klubbene

Medlemsmøte på klubbhuset tirsdag 16. januar kl 19.00

Hovedtema blir planer for samarbeid mellom Nordvegen Golfklubb og Sveio Golfpark for drift og vedlikehold av banen.
Styret i Nordvegen Golfklubb og Gavin Hinds fra Sveio Golfpark informerer om status og hva det innebærer for medlemmene og Nordvegen Golfbane.
Velkommen!

Nordvegen Golfklubb overtar Nordvegen Golfbane

I dag har Nordvegen Golfklubb signert avtaler med Nordvegen Golfbane, grunneiere og andre berørte parter for å overta drift av 18-hullsbanen på Torvastad fra 2018. Det har i hele høst foregått samtaler og forhandlinger for å finne fram til avtaler og i dag ble altså det hele underskrevet.

For Nordvegen Golfklubb innebærer avtalene en vesentlig utvidelse av virksomheten. Samtidig er avtalene utformet slik at det er stor optimisme for klubbens framtidige drift i forhandlingsutvalget, som har bestått av formann Arve Osnes, økonomileder Knut Arvid Hagenberg og John Sigurd Kvåle. Bildet viser Tore Hausken (til høyre) fra baneselskapet som nå overlater banen til Nordvegen Golfklubb v/Arve Osnes.  

Klubben overtar banedriften fra 1/1-2018

Mandag 23. oktober var det ekstraordinært årsmøte i Nordvegen Golfklubb. Foranledningen til møtet er situasjonen som har oppstått etter at eier av Baneselskapet, Tore Hausken, har bedt klubbens styre se på muligheten for at klubben kan overta drift av banen.

Klubbens styre og noen utvalgte klubbmedlemmer har jobbet med saken i noen måneder og fremla resultatet av arbeidet for årsmøtet. Planer for framtidig banedrift og tilhørende budsjett ble presentert. Årsmøtet godkjente enstemmig at styret får fullmakt til å inngå avtaler med grunneierne og andre samarbeidspartnere for å overta drift av 18-hullsbanen Nordvegen Golfbane. Styret fikk også fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for oppstart av banen fra 1. januar 2018.

Klubbens medlemmer og styret er veldig fornøyd med løsningen og ser fram til å utvikle banen og klubben. Styret er allerede i gang med å få på plass organisering av ny driftsform. Det legges ikke skjul på at det de første par årene vil være behov for en ekstra innsats fra klubbens medlemmer. Flere medlemmer har alt stilt seg til disposisjon, men styret oppfordrer flere medlemmer til å ta kontakt for å bidra på ulike felt.
Det hersker stor optimisme for at dette vil gi Nordvegen Golfklubb et skikkelig løft de nærmeste årene.

3-kølleturnering og avslutningsfest

Lørdag 14. oktober er det igjen klart for årets siste 18-hulls turnering – 3-kølleturneringen – og etterfølgende fest på klubbhuset.
Som navnet tilsier er det ikke lov å ha flere enn 3 køller i bagen. Det vanlige er kanskje en fairwaywood, et kort jern og putter, men her står den enkelte fritt til å ha med de 3 køllene som måtte passe best. Turneringen er delt inn i tre klasser: bruttoslag, nettoslag og stableford og med premieutdeling på festen om kvelden.
Turneringen starter kl. 11:00 og festen starter kl. 19:00.
Påmelding til turneringen er åpen til fredag 13. oktober kl. 18:00 men det er veldig greit om man melder seg på tidlig så vi kan ha en oversikt over hvor mange som blir med om kvelden.
De som ikke vil spille golf, men kun være med på festen sender tekst eller ringer til Marit på tlf. 41551336.
Ta med ektefeller og andre feller og bli med!