Lokale regler

Lokale regler – oppdatert juni 2013

 • Out of Bounds: Se hvite markeringer, stolper og gjerder.
 • Gule staker ved bekk mellom hull 1 og hull 2 gjelder for spill på hull 2.
 • Luftkabler: Treffes luftspenn må slaget annulleres og spilleren må spille en ny ball fra samme sted.  Ingen straff.
 • Hindringer:
  Steiner i bunker – flyttbare hindringer. Tillatt fjernet uten straff (regel 24-1)
  Steingard defineres som uflyttbar hindring. Fritak etter regel 24-2
  Avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 24-2
  Plugget ball  i hele spillefeltet gir fri dropp.
 • Grunn under reparasjon (GUR)
 • – Grunn under reparasjon markert med blå staker (regel 25 kan anvendes) eller med blå staker med hvite topper (regel 25 kan anvendes)

Godkjent avstandsmåler er tillatt.

Alle avstandsangivelser er til senter green.

Straff for brudd på lokal regel:
– Matchspill – Tap av hull
– Slagspill – To slag