Priser for 2017

NGK logo

 

På Nordvegen er klubben og baneselskapet organisert med separate regnskap.
Medlemskap i klubben og spillerett på banen betales derfor hver for seg.

 

 

Medlemskap i Nordvegen Golfklubb

Gir kun medlemskap – ikke spillerett på banen.

KategoriKontingent til klubb
Barn 0-5 årkr 100,-
Barn 6-12 år og Junior 13-19 årkr 300,-
Ungdom 20-21 år og Student/Militær førstegangstjenestekr 450,-
Voksen og Ektefelle/samboerkr 600,-

Spilleavgift på Nordvegen Golfbane

Forutsetter medlemskap i en golfklubb.

KategoriÅrsavgift til baneselskapet
Barn 0-5 årkr 0,-
Barn 6-12 år kr 700,-
Junior 13-19 årkr 1 700,-
Ungdom 20-21 år kr 2 000,-
Militær/studentkr 2 300,-
Ektefelle/samboerkr 3 400,-
Voksenkr 4 800,-

Greenfee på Nordvegen Golfbane

GreenfeeJunior <18 år>18 år
Hverdagerkr 150,-kr 300,-
Helgkr 200,-kr 400,-
Medlem av Haugaland Golfklubb, Sveiokr 200,-

Medlemskap

For å bli medlem i Nordvegen Golfklubb må du fylle ut innmeldingsskjema på klubbens hjemmeside eller fylle ut innmeldingsskjema som ligger i Proshop.
Medlemskontingent blir fakturert av klubben. Eventuell utmelding, overgang til ny klubb eller endring av kategori må meldes skriftlig til økonomileder innen 31. desember. Gjøres ikke dette anses du som medlem i klubben også påfølgende år og kontingent må betales, jfr. paragraf 4 i klubbens lov.

Spilleavgift og Greenfee

Spilleavgift betales til baneselskapet. Kontakt Tore Hausken på tlf. 90 05 74 39 eller betjeningen i Proshop ved spørsmål om spilleavgift eller greenfee.