Åpning av nytt klubbhus

Nå er alt klart for Åpningsfest for det nye klubbhuset i morgen kl 19:00.
Men først skal det være Åpningsturnering, den starter kl 12:00.