Årsmøte 23/2-2021 kl. 19:00

Vi minner om Årsmøtet og har lagt ut årsmøtetpapirene på denne linken.
Samtidig informerer vi om at møtet er flyttet til klubbhuset på Torvastad.
Opprinnelig plan om å arrangere det på Lille Maritim har blitt kansellert p.g.a. usikkerhet i hvilke Covid-19 restriksjoner som vil gjelde.
Møtet på klubbhuset vil være tilgjengelig for et begrenset antall deltakere med påmelding til formann Arve Osnes på post@nordvegengolf.no eller tlf. 916 63 599. I tillegg blir det lagt til rette for å delta på Årsmøtet digitalt, mer info om dette følger senere.