ÅRSMØTE

Årsmøte for Nordvegen Golfklubb avholdes tirsdag 15. februar kl 19:00 på klubbhuset
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag kan sendes på e-post til post@nordvegengolf.no.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter og forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
Det blir medlemsmøte etter Årsmøtet .

NB! Hvis restriksjoner angående Corona, vil det bli mulighet til å delta digitalt .

Styret