Dugnader

Klubben ønsker å få inn forslag til hva som kan gjøres av tiltak for å holde en høy standard på banen. Mesteparten av det som utføres er dugnadsbasert, og klubben tar gjerne imot forslag til oppgaver som kan utføres som dugnadsarbeid. Forslagen vil bli samlet og vurdert, slik at det kan lages en prioritert plan for dugnadsarbeidet.

Så kom gjerne med forslag via skjemaet nedenfor, hvis du oppdager forhold på eller rundt banen som kan forbedres.

Dugnad og vedlikehold

Skjema for forslag til dugnad