Golf & drøs

Vi starter opp ny turnering hver tirsdag kl 10:00 på Nordvegen. Tilbudet har vært etterlyst fra medlemmene og vi har første turnering 24. mars. Turneringen har fått navnet «Golf & drøs».
Vi ønsker å samle de som har formiddagsfri til en uhøytidelig scramble-turnering etterfulgt av lunsj og en god drøs.
Startkontingenten på kr 100,- dekker lunsj og kaffe. Turneringsformen m.m. vil bli evaluert etter en tid for å se om det er behov for justeringer. Spillere fra alle klubber er velkomne til å delta. Påmelding i Golfbox når det er lagt ut der.