Golfligaen Haugalandet+ 2020

Golfklubbene på Haugalandet, Stord og Tysnes har i år en ny serie med turneringer for spillere fra distriktet. Dette er en lagserie der alle klubbmedlemmer kan delta. Klubbene stiller med tre-mannslag i divisjoner etter alder. Det enkelte laget kan ha flere enn tre medlemmer, men i den enkelte turneringer stiller kun tre deltakere til start og laget kan settes sammen ulikt i de enkelte turneringene. Dermed blir det ikke den belastningen på enkelte personer i klubbene.
Påmeldingsfrist er satt til 28. februar 2020.

Dette vil skape aktivitet og ikke minst utveksling mellom klubbene der vi besøker hele regionen utenom Tysnes.
Her kan du lese mer om serien.