Hull 1

Hull 1-A

Utslag hull 1 

 

Oversiktsbilde med Hull 1 midt i bildet. Hull 2 følger i høyre billedkant.
Oversiktsbilde med Hull 1 midt i bildet. Hull 2 følger i høyre billedkant.Hull 1 C 

Hull 1 Green
Hull 1 Green