Hull 10

Hull 10 B

Fairway hull 10 har god bredde og er rett fram. Høyre side er en skråning med rough.

Hull 10 D

Greenen på hull 10 er en dobbelgreen (med hull 16 bakerst). Her er det sandbunker i høyre forkant.