Hull 11

Hull 11 A

Utslag hull 11.

Hull 11 D

Green på hull 11 har vann til venstre og to fairwaybunkere i forkant til høyre.