Hull 12

Hull 12 B

Utslag hull 12.

Hull 12 C

Fairwayen på hull 12 har skog og høydedrag på begge sider.

Hull 12 D

Green på hull 12 har god plass til innspill.