Hull 14

Hull 14 A

Utslag fra hull 14, med fairwayen til hull 15 nedenfor.

Hull 14 B

Hull 14 kan gi en skikkelig utfordring når det blåser. Her er det bratt skrent tett inntil høyre fairway-kant. Til venstre stikker bergknattene opp.

Hull 14 C

Hull 14 er et av Norges vakreste. Her må man ikke la seg distrahere av utsikten, hvis man vil oppnå et bra resultat.

Hull 14 D

Greenen på hull 14 ligger på et høydedrag med sjø på tre kanter. Her har man utsikt utover Sletta og Nordsjøen. Om sommeren har det vært tradisjon med å arrangere operakonsert her, og det pleier å møte opp flere hundre publikummere. Hullet blir lokalt også kalt for Operahullet, et flott navn på et fantastisk hull. Se for øvrig video som er lagt ut på sidene.