Hull 15

Utslag for hull 15 skjer fra sjøkanten. Her har man vanligvis ikke bruk for båt, men høst og vinterstormene kan føre sjøen et godt stykke innover land.

Oversiktsbilde med hull 15 nede og hull 14 på høyden ovenfor.

Fairwayen for hull 15 er lang og rett, men smalner sterkt inn mot greenen. Her gjelder det om å klare seg gjennom «nåløyet».

Green på hull 15 med fairway for hull 16 bakenfor.