Hull 16

Hull 16 B

Hull 16 har utslag på høyden til høyre for høyre billedkant. Her er det svak dogleg høyre med skog til høyre. I forkant viser bildet green for hull 15.

Hull 16 C

Fairwayen for hull 16 heller ned mot venstre og smaler inn mot greenen bakerst i bildet.

Hull 16 D

Green på hull 16 har sandbunker i høyre forkant. Dette er en dobbelgreen med hull 10 i bakkant.