Hull 3

Hull 3 B

Fairway for hull 3 med høydedrag og skog langs det meste av høyre side

 

Hull 3 C

Innspill mot green på hull 3. Dogleg høyre og en liten elv til høyre og venstre i forkant av green.