Hull 6

Oversiktsbilde for hull med utslag fra rød tee til høyre.

Oversiktsbilde av hull 6 med utslag for rød tee til høyre. Greenen ligger like til venstre for de to granene midt i bildet.