Hull 7

Hull 7 C

Innspill mot hull 7. Her er det sandbunker i venstre forkant av green og to bunkere et stykke foran til høyre.