Hull 8

Hull 8 B

Fairway på hull 8. Her er det et sted man ikke skal være, det er i roughen til høyre.

Hull 8 D

Oversiktsbilde med greenen for hull 8 bak i bildet. Greenen heller nedover mot høyre bakkant og har sandbunker i forkant