Hull 9

Hull 9 A

Utslag på hull 9. En liten elv går langs hele venstre kant.

Hull 9 C

Oversiktsbilde med green på hull 9. Her er det en sandbunker i høyre forkant av greenen.