Innkalling til Årsmøte

Årsmøte for Nordvegen Golfklubb avholdes onsdag 26. februar kl 19:00 i klubbhuset på Torvastad.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag kan bl.a. sendes pr e-post til post@nordvegengolf.no.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.