Innkalling til Årsmøte i Nordvegen Golfklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordvegen Golfklubb.
Årsmøtet avholdes den 26.02.2019 kl 19:00 på Klubbhuset, Hauskevågvegen 4.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 12.02.2019 til epost: formann@nordvegengolf.no.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbhuset og på klubbens hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettlaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til Årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret