Klubbhuset holdes stengt

For å unngå fare for smitte vil klubbhuset og toaletter nå være stengt inntil videre. Klubben har ikke mulighet for renhold i samsvar med den situasjonen som landet nå er i og må ta konsekvensen av det.