Utvalg

AnsvarNavnTelefonEpost
TurneringsutvalgTor Vorraa 99264820Tor Vorraa
----
-----
Arild Viddal98854414
Bjørn Vidar Vågen91129028
Arve Osnes (reserve)91663599Arve Osnes
BaneutvalgErling Bernhard Matland (Leder)90595864
John Sigurd Kvåle
HandicaputvalgJan Eide91158668Jan Eide
Jostein Fossum91864686
Tor Vorraa99264820
Aktiviteter, Sportslig ansvar og utvikling
- LederJan Eide91158668
- Veien til GolfGavin Hinds (Golf Pro)48356158Gavin Hinds
Arve Osnes 91663599Arve Osnes
Knut Arvid Hagenberg90609171Knut Arvid Hagenberg>
- FadderordningPer Magne Haaland40042248Per Magne Haaland
ArrangementutvalgHaldis Munkejord95086693Haldis Munkejord
SeniorutvalgTor Vorraa99264820Tor Vorraa
ValgkomiteArve Osnes
Magne Espeland
DamekomiteGunnvor Thulin, leder98827494
Marianne Lippestad90645040
WEB-ansvarligKnut Arvid Hagenberg90609171Knut Arvid Hagenberg

Turneringsutvalg

Mandat – Turneringsutvalg
Turneringskomiteen utnevnes av klubbens styre.
Formål:
Turneringskomiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av de turneringene som arrangeres i klubben. Komiteen har som oppgave å tilrettelegge for en god fordeling og utnyttelse av tilgjengelige ressurser og tider i samarbeid med styret og banens daglige drift. Turneringskomiteen rapporterer til styrets formann.

Oppgaver:
– Utarbeide årlig turneringsprogram.
– Planlegge og gjennomføre sesongens turneringer.
– Utnevne turneringsansvarlige.
– Motivere for deltagelse i klubbens arrangementer.
– Avlevere en årsrapport etter sesongavslutning senest en måned før årsmøtet.

 

Baneutvalg:

Mandat – Baneutvalget
Baneutvalget utnevnes av klubbens styre og er organ for håndtering av banesaker.
Baneutvalget er underlagt Driftsleder oppnevnt/ansatt av Sveio Golfpark. Driftsleder prioriterer oppgaver og godkjenner tiltak som gjøres på banen.

Ansvar
-Utvalget har ansvar for å foreslå og å beskrive for Driftsleder forbedring/endring av banen samt
oppfølging av denne.
-Utvalget har, i samarbeid med Driftsleder, ansvar for at banen er tydelig merket til enhver tid.
-Utvalget skal planlegge og lede gjennomføringen av dugnader i samarbeid med Driftsleder.
-Utvalget skal avlevere en årsrapport etter sesongavslutning senest en måned før årsmøtet.
-Utvalget har ikke ansvar for planlegging og gjennomføring av ordinært vedlikehold av banen.
-Utvalget rapporterer til styrets leder.

Handicaputvalg:

Mandat – HCP-utvalget
1. Årlig revisjon av medlemmenes HCP.
2. Holde klubbens nettsider oppdatert med NGF’s endringer og de viktigste reglene.
3. Sørge for at medlemmene følger HCP-bestemmelsene.
4. Behandle eventuelle spørsmål og klager som angår HCP.

Komiteen er styrt på frivillig basis og har ikke noe budsjett å jobbe med.
Komitéen rapporterer til styrets formann.

 

Veien til golf:

Målet med nybegynnerkurset Veien til Golf er at du skal bli kjent med golf og finne deg til rette i miljøet. Kurset vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen. Du skal også få prøve å spille noen hull for å oppleve hva golf er. Etter kurset har klubben ulike tilbud for at du skal komme videre med både trening, spill og sosiale aktiviteter. Hvis du ikke har golfutstyr får du lånt dette på kurset.

 

Fadderordningen:

Hensikten med fadderordningen er å introdusere nye spillere og medlemmer på Nordvegen Golfklubb. De som deltar i fadderordningen tar gjerne et slag golf med deg rundt på banen, slik at du kan bli kjente med forholdene der og på klubbhuset.

Arrangementsutvalg:

Formål
Arrangementsutvalget skal legge til rette for et sosialt inkluderende og sportslig aktivt miljø for klubbens medlemmer.
Tilrettelegg for klubbens arrangementer og fester.

Aktivitetsutvalg:

Formål
Aktiviteter for barn og unge.

Seniorutvalg:

Velges av klubbens styre for å ivareta samarbeid om seniorgolf med andre golfklubber og -interesseorganisasjoner. 
Klubben oppnevner egen kontaktperson for Seniorkomité, Norsk Seniorgolf.
Norsk Senior Golf (NSG) er en selvstendig og uavhengig organisasjon for kvinnelige og mannlige golfspillere, som er medlemmer av norske golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund (NGF). Damer og menn som i kalenderår fyller 50 år kan være medlem. NSG samarbeider med NGF og deltar i de forum hvor beslutninger taes, nasjonalt og internasjonalt, vedr. seniorspill.
NSG`s primære oppgave, er å tilby turneringsspill, ved å arrangere seniorkonkurranser over hele landet. NSG representerer egne og NGF`s behov for deltagelse i internasjonale konkurranser i seniorspill.

Juniorgolf:

Klubben ønsker å tilrettelegge for at barn og unge skal rekrutteres til å spille golf. Dette gjøres bl.a. ved å stille opp med personer som kan gi en god og motiverende opplæring. Gjennom juniorgolf forsøker klubben også å bidra til å skape et godt og sunt miljø for de unge som spiller golf eller ønsker å prøve seg på dette.

Klubbens deltagelse i NM:

Klubben har som mål å stille med lag i NM-sammenheng. Det er satt av egne budsjettmidler for å dekke en del av kostnadene ved deltakelse i NM. I løpet av sesongen arrangeres det flere 18-hullsturneringer i klubben. En del av disse turneringene danner grunnlag for uttak av laget som skal representere klubben i NM. 

Webansvarlig:

WEB-ansvarlig har ansvar for nettsidene til Nordvegen Golf. Arbeidet består i å få lagt inn nødvendige funksjoner og samt sørge for en god struktur på menyer og innhold. Jobben består også av å se til at er sidene oppdatert med aktuell informasjon.