Lokale regler

 • Out of Bounds
  Hvite staker og gjerder definerer banens grenser.
 • Luftkabler 
  Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller tilhørende stolpe inkludert festeanordninger teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått.
 • Hindringer
  Steingard defineres som uflyttbar hindring. Fritak etter regel 16-1
  Avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16-1
 • Grunn under reparasjon (GUR)
  Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.
 • Alle avstandsangivelser er til senter green. 

Straff for brudd på lokal regel
– Matchspill – Tap av hull
– Slagspill – To slag