Medlemsmøte onsdag 16. januar

Styret inviterer til medlemsmøte på klubbhuset onsdag 16/1-2019 kl 18:00

Saker : 
– Orientering fra baneselskapet v/Gavin Hinds. 
– Hva skjer i  2019 – klubb og baneselskap? 
– Innspill fra medlemmene.
– Nye golfregler 2019. 
Lett servering.