Medlemsmøte

Styret ønsker velkommen til medlemsmøte i klubbhuset 11. desember kl 19:00. På programmet står:
-Drift og bruk av klubbhuset
-Nytt HC-system fra 1/1-2020
-Tilbakemelding fra medlemmene
-Premieutdeling (forsinket fra 2018)
-Diverse
Det blir som vanlig også kaffe og litt å bite i.