Melding fra turneringskommiteen

Ved oppmøte til turneringer SKAL du kontakte turneringsansvarlig og melde fra at du har betalt startkontingenten slik at dette kan registreres. Det er for mange som glemmer dette og det skaper unødvendig mye ekstraarbeid for turneringsleder og økonomiansvarlig.