Skikk og bruk på banen

For at golfrunden skal bli en hyggelig opplevelser for alle, er det noen enkle regler vi alle må forholde oss til.

Sikkerhet

Ta hensyn til andre spillere og turgåere før du slår ballen. Vis ekstra hensyn til banemannskapet som gjør en flott og viktig jobb for oss.

Miljø

Ta med deg avfall og kast det i søppelbøttene som er plassert rundt på banen.  Plukk også opp avfall som du oppdager på banen. Ikke kast fra deg sigarettsneiper, snus o.l. på banen.

Slipp raskere spiller gjennom

Følg med på spillere som kommer etter deg og slipp raskere spillere/baller gjennom.

Oppslått torv og sandbunkere

Legg tilbake oppslått torv/divots. Dette gjelder både det du selv slår opp og om du oppdager torv som andre har glemt å legge tilbake.

Husk å rake etter deg når du har vært i en sandbunker. Hvis ballen havner i et fotavtrykk i sanden er det vanskelig å oppnå en god score.

Reparer nedslagsmerker

Ballmerker

Bruk greengaffel på nedslagmerker, så blir det bedre spilleforhold for alle.

– Kast bort evt. løs torv som ballen har dratt med seg.
– Stikk greengaffelen ned i greenen rett bak ballmerket.
– Gå rundt merket og dra torven mot midten av ballmerket.
– Trykk lett over såret med putteren.
– Sett ikke tilbake løs torv. Denne vil dø og forsinke legeprosessen.
– Ikke dytt opp midten av merket. Da drar du opp sand og forsinker legeprosessen.
– Ikke sett inn greengaffelen og snu. Det vil føre til at mer torv blir ødelagt

Det tar 15-30 sekunder å reparere et nedslagsmerke. Det kan ta 3 uker å lege greenen hvis en bruker feil fremgangsmåte.