Styret og kontrollutvalg

Styret 2022

 Verv

Navn

Telefon

E-post

Leder: Erling Matland 90595864 formann@nordvegengolf.no
Nestleder: Stein Gunnar Døsen    
Økonomileder: Helga Eggertsdottir   okonomi@nordvegengolf.no
Styremedlem Marianne Lippestad 90645040 marianne_lippestad@hotmail.com
Styremedlem: Jan Eide    
Styremedlem: Gunvor Thulin 98827494  
Styremedlem: Daniel Leirvik    

Leder

 

Erling Matland

Telefon 905 95 864

Epost: formann@nordvegengolf.no

 

 

Kontrollutvalg 2022

Leder: Arild Viddal
Medlem: Knut Arvid Hagenberg

Vara: Morgan Langåker