Tiltak mot Corona-/Covid 19-virus

Som et ledd i de nasjonale tiltakene for å begrense spredning av Korona-virus innfører Nordvegen Golfklubb en del strakstiltak:

  • Turneringer avlyst inntil videre, dette i henhold til oppfordring fra Norges Idrettsforbund.

Vi henstiller alle til å følge myndighetenes instruksjoner for å begrense smitten. Husk grundig håndvask og hold avstand, på den måten tar vi vare på hverandre. Vi kommer tilbake med mer informasjon når forholdene tilsier det.