Turneringstyper

Her finner du en beskrivelse av forskjellige spilletyper og spilleformer i golf. Noen av disse er brukt i turneringer på Nordvegen Golfbane.

Spilletyper og spilleformer